direct naar inhoud van Hoofdstuk 11 Inspraak en vooroverleg
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1301

Hoofdstuk 11 Inspraak en vooroverleg

In verband met de voorgenomen realisatie van de Zuid Willemsvaart en de Rosmalense Aa dient in 2011 het nieuwe terrein (inclusief het verenigingsgebouw) van het Gilde gereed te zijn. Gelet hierop en aangezien het een kleinschalige ontwikkeling betreft, is er geen inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening gehouden. In het kader van de watertoets is het plan ter beoordeling toegezonden aan het Waterschap Aa en Maas.