direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Beleidskader
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1301

Hoofdstuk 3 Beleidskader

In de gemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie 2003 maakt het perceel ondereel uit van de te realiseren groene geledingszone die zal worden gerealiseerd ten oosten van de nieuw aan te leggen omlegging van de Zuid Willemsvaart. Op basis van de nieuwe provinciale Verordening Ruimte zullen deze gronden worden aangemerkt als integratie gebied stad land. Het plangebied is gelegen langs het nieuwe tracé van de Zuid Willemsvaart. Als compensatie voor de verloren natuurwaarden, die een gevolg zijn van de omlegging van de Zuid Willemsvaart, wordt ten oosten van het kanaal een groene geledingszone aangelegd met daarin een Rosmalense Aa, die een open waterverbinding vormt tussen de Maas en een aftakking van de Aa ter hoogte van de Wamberg. Het plangebied moet een onderdeel uitmaken van deze groene geledingszone.