direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Planuitgangspunten
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1301

Hoofdstuk 4 Planuitgangspunten

Het Gilde St. Catharina en St. Joris wenst te beschikken over een beperkte ruimte van circa 1500 m². Op die ruimte moet worden voorzien in een verenigingsgebouw, masten met schietdoelen en jeu de boulesbanen. In verband met parkeren op eigen terrein is een oppervlakte van circa 1970 m² nodig. Een belangrijk aspect bij de keuze voor een nieuwe locatie van het Gilde was dat, in de meest ongunstige situatie, vanwege het schietgeluid een afstand van circa 80 meter tot woningen diende te worden aangehouden. Een locatie in de bebouwde kom van Rosmalen was daarom zeer problematisch. Daarnaast had het Gilde de wens om het verenigingsgebouw op een aanvaardbare loopafstand van de kerk te situeren. Dit in verband met periodieke evenementen die gevierd worden met kerkdiensten.

Een voorwaarde voor de beschikbaarstelling van deze locatie is dat de functie van het Gilde dient te passen in de toekomstige groene geledingszone. In Hoofdstuk 5 Planbeschrijving wordt hier nader op ingegaan.