direct naar inhoud van 7.2 Beleidskader
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1301

7.2 Beleidskader

Het plangebied van het Gilde valt binnen het beheersgebied van waterschap Aa en Maas. Bij ruimtelijke ontwikkelingen hanteert het waterschap de volgende beleidsuitgangspunten ten aanzien van duurzaam omgaan met water (zie Uitwerking uitgangspunten watertoets Aa en Maas):

  • gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater;
  • doorlopen van de afwegingsstappen: hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer;
  • hHydrologisch neutraal bouwen;
  • water als kans;
  • meervoudig ruimtegebruik;
  • voorkomen van vervuiling;
  • wateroverlastvrij bestemmen;
  • waterschapsbelangen.