direct naar inhoud van 7.3 Huidige situatie
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1301

7.3 Huidige situatie

Oppervlaktewater

Rondom het plangebied zijn watergangen aangelegd voor wateraanvoer, -afvoer en -berging. Het peil van de waterlopen ligt op 1,6 m +N.A.P. Dit peil kan bij hevige regenbuien (T=10) oplopen tot bijna 2 m +N.A.P. De maaiveldhoogte van het plangebied varieert van nature tussen circa 3,3 m en 3,5 m + NAP. Gezien deze drooglegging in dit gebied hoeft er niet te worden opgehoogd.

De grondwaterstand in de polder varieert van 0,60 m tot 1,00 m min maaiveld. Deze grondwaterstand wordt sterk beïnvloed door de waterstand in de Rosmalense plas en door de waterstand van de noordelijk gelegen rivier de Maas. De waterstand in de Rosmalense plas heeft een zomerpeil van 1,70 m + NAP en een winterpeil van 1,30 m + NAP.

Riolering

In het plangebied is geen riolering aanwezig dat onder vrij verval afstroomt. Er ligt wel een drukriool in de buurt, waar de droogweerafvoer (DWA) op aangesloten kan worden.