direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Juridisch bestuurlijke aspecten
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1301

Hoofdstuk 9 Juridisch bestuurlijke aspecten

Het bestemmingsplan voldoet aan de standaarden zoals deze zijn voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan kent twee bestemmingen: "Maatschappelijk" en "Natuur". De juridische regeling van de bestemmingen is gebaseerd op de standaard van de gemeente 's-Hertogenbosch

Maatschappelijk

In de doeleinden is de bestemming beperkt tot gebruik ten behoeve van het verenigingsleven. Binnen deze bestemming zijn ook inrichtingselementen zoals ontsluiting, parkeren en groenafscherming meegenomen.

Natuur

Het terrein van het Gilde is gelegen in het te realiseren project Rosmalense Aa. Vooruitlopend op de realisatie van de Rosmalense Aa zijn de gronden rondom het terrein als "Natuur" bestemd om een groene inrichting alvast mogelijk te maken.