direct naar inhoud van Hoofdstuk 11 Inspraak en vooroverleg
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1401

Hoofdstuk 11 Inspraak en vooroverleg

In verband met de voorgenomen realisatie van de Zuid Willemsvaart en de Rosmalense Aa dient in 2011 het nieuwe terrein (inclusief het verenigingsgebouw) van het Gilde gereed te zijn. Gelet hierop en aangezien het een kleinschalige ontwikkeling betreft, is er geen inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening gehouden. In het kader van de watertoets is het ontwerp bestemmingsplan op 9 april 2010 ter beoordeling toegezonden aan het Waterschap Aa en Maas. Voorafgaand aan de terinzagelegging is op 16 juni 2010 een brief ontvangen van het waterschap. Van de twee door het waterschap gemaakte opmerkingen over de waterparagraaf, namelijk het beheerplan 2010-2015 en de wateropgave van het hemelwater, was de tweede opmerking reeds verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan.