direct naar inhoud van 6.5 Duurzaamheid
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1401

6.5 Duurzaamheid

De gemeente 's-Hertogenbosch stelt eisen ten aanzien van duurzaam en energiebewust bouwen, die gebaseerd zijn op het Nationaal pluspakket Utiliteitsbouw. In combinatie met dit pakket hanteert de gemeente 's-Hertogenbosch drie speerpunten:

  • de energieprestatie van het gebouw levert ten minste een reductie van de CO2-uitstoot van 25% ten opzichte van de eisen uit het Bouwbesluit;
  • de hemelwaterafvoer dient te gebeuren middels infiltratie naar de bodem of oppervlakkige afvoering naar het oppervlaktewater, of via een gescheiden rioolstelsel. In de watertoets wordt bepaald wat de mogelijkheden van de betreffende locatie zijn;
  • uitsluitend hout uit duurzaam beheerde bossen dient te worden toegepast. Dit dient te worden aangetoond met het FSC-certificaat. Er wordt uitsluitend gewerkt met FSC gecertificeerde toeleveranciers.

Het gebruik van uitlogende materialen is niet toegestaan. De voorkeur gaat uit naar het toepassen van bijvoorbeeld kunststof, waarbij geen uitloging van het materiaal optreedt.