direct naar inhoud van 7.2 Beleidskader
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1401

7.2 Beleidskader

Het plangebied van het Gilde valt binnen het beheersgebied van waterschap Aa en Maas. Bij ruimtelijke ontwikkelingen hanteert het waterschap het beheerplan 2010-2015 en de volgende beleidsuitgangspunten ten aanzien van duurzaam omgaan met water (zie Uitwerking uitgangspunten watertoets Aa en Maas):

  • gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater;
  • doorlopen van de afwegingsstappen: hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer;
  • hydrologisch neutraal bouwen;
  • water als kans;
  • meervoudig ruimtegebruik;
  • voorkomen van vervuiling;
  • wateroverlastvrij bestemmen;
  • waterschapsbelangen.