direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Archeologie
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1401

Hoofdstuk 8 Archeologie

Op basis van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart geldt voor het gebied een middelhoge archeologische verwachting. Aangezien ter plaatse geen ophogingspakket is aangebracht is voor bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 50 cm een aanlegvergunning nodig. Naar verwachting zullen de eventuele bodemingrepen voor onder meer het gebouw en de (half)verharding van de buitenruimte -behoudens de plekken voor de schietbomen- minder dan 50 cm diep zijn. Ter plaatse van de schietbomen zullen de bodemingrepen waarschijnlijk dieper zijn dan 50 cm maar is iedere ingreep circa 0,50 m² tot 1 m² groot. Gelet hierop is geen aanlegvergunningstelsel opgenomen in de planregels. In verband met eventuele archeologische vondsten zal de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten de bouwactiviteiten begeleiden.