direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1501

Hoofdstuk 10 Economische uitvoerbaarheid

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de vestiging van het verenigingsgebouw met schietdoelen en jeu de boules banen van het Gilde St. Catharina en St. Joris mogelijk. De grond is in eigendom van de gemeente. De kosten voor bouw- en woonrijp maken en de opbrengsten resulteren in een sluitende exploitatie. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat het thans voorliggende plan financieel-economisch haalbaar is.