direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Planbeschrijving
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1501

Hoofdstuk 5 Planbeschrijving

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven komt het terrein te liggen in de groene geledingszone ten oosten van de nieuwe omlegging van de Zuid Willemsvaart. Het perceel zal in de nieuwe groene structuur van de geledingszone worden ingepast en uit het zicht komen te liggen. De natuurtypen van de directe omgeving zullen aansluiten op de totale inrichting van de geldingszone. De ontsluiting zal in eerste instantie plaatsvinden via de Annenburgweg - Empelseweg. In een latere fase zal de Empelseweg worden verwijderd en zal het terrein op een andere wijze worden ontsloten. Dit wordt momenteel onderzocht. Bij de ontsluiting op de Annenburgweg zal rekening gehouden worden met de bestaande bomen.

Op het terrein zullen circa 12 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Verder zullen op het terrein een verenigingsgebouw van circa 16,5 x 11,2 meter (inclusief veranda), een schietboom met kogelvanger voor geweerschieten (de hoogte bedraagt circa 18 meter), vier schietbomen met pijlenvanger voor kruisboogschieten (de hoogte bedraagt circa 12,5 meter) en vier jeu de boulesbanen worden gerealiseerd.

De toegangsweg tot het terrein van het Gilde, de rijlbaan en de parkeerplaatsen op het terrein worden in halfverharding uitgevoerd. De jeu de boules banen worden voorzien van fijn grind. Het gebied onder/rondom de schietboom voor geweerschieten wordt voorzien van een verhard oppervlak. Dit vergemakkelijkt het verzamelen van de restanten van kogels en hulzen na afloop van het geweerschieten. Het resterende deel van het terrein wordt met gras ingezaaid. Dit maakt ook het inrichten van tijdelijke jeu de boulesbanen mogelijk.

Ter voorkoming van inbraak en vandalisme zal het terrein worden voorzien van een hekwerk met een hoogte van circa 2 meter en een poort.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002091-1501_0002.jpg"

Inrichtingstekening (indicatief)