direct naar inhoud van 6.3 Luchtkwaliteit
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1501

6.3 Luchtkwaliteit

Ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en de hierop gebaseerde AMvB's met betrekking tot de luchtkwaliteit.

De ontwikkeling genereert slechts een zeer beperkte toename aan verkeersbewegingen en valt derhalve binnen de definitie van 'Niet in betekende mate'. Dit houdt in dat geen sprake is van een relevante verslechtering van de luchtkwaliteit.