direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Doelstelling wijzigingsplan
Plan: Eerste Hoefsteeg 7
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002110-1392

Hoofdstuk 2 Doelstelling wijzigingsplan

De inrichting is een bestaand vleesvarkensbedrijf gelegen in de Rosmalense polder. Ten behoeve van de continuïteit van het bedrijf zal een uitbreiding plaatsvinden.

Ten behoeve van de continuïteit van het bedrijf zal een uitbreiding plaatsvinden. Het verzoek van aanvrager omvat de verlenging van de twee bestaande varkensstallen aan de achterzijde ten behoeve van de huisvesting van circa 2900 vleesvarkens (thans circa 2350). De varkensstal van 28,5 x 41 meter zal over een lengte van
60 meter worden verlengd en de varkensstal van 28,5 x 61 meter zal over een lengte van 58 meter worden verlengd. De nieuw te bouwen stallen zijn gedeeltelijk buiten het bouwperceel (bouwvlak) gesitueerd. Hiervoor dient het bouwvlak uitgebreid te worden. In samenhang met het bouwplan is een beplantingsplan opgesteld dat voorziet in de inpassing van de totale bedrijfsbebouwing in het agrarisch landschap.

Voor de gevraagde ontwikkeling is een milieuvergunning aangevraagd, welke op 8 november jl. ter visie is gelegd. Deze milieuvergunning treedt niet eerder in werking treedt dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend. De bouwvergunning kan pas worden verleend indien gebruik wordt gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid om het bouwperceel te vergroten.