direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Inspraak en vooroverleg
Plan: Eerste Hoefsteeg 7
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002110-1392

Hoofdstuk 7 Inspraak en vooroverleg

In het kader van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is het concept-ontwerpwijzigingsplan toegezonden aan het Waterschap Aa en Maas, de VROM-Inspectie Zuid en de directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving van de provincie Noord-Brabant.

Bij email van 17 november 2009 heeft de VROM-Inspectie Zuid bericht geen advies uit te brengen op onderhavig plan nu wijzigingsplannen zich 'bewegen' binnen de in het moederplan bepaalde grenzen en randvoorwaarden. De rijksbelangen zijn reeds beoordeeld en geborgd in het moederplan.

De directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving van de provincie Noord-Brabant heeft bij email van
15 december 2009 laten weten dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

Het plan geeft voor het Waterschap Aa en Maas thans geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.