direct naar inhoud van 3.1 Noodzaak uitbreiding bouwperceel
Plan: Eerste Hoefsteeg 7
Status: onherroepelijk
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002110-1501

3.1 Noodzaak uitbreiding bouwperceel

Overeenkomstig de procedurevoorschriften van de wijzigingsbevoegdheid is de planwijziging voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. De Adviescommissie acht in haar advies de uitbreiding noodzakelijk uit oogpunt van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en ontwikkeling. De Adviescommissie stemt in met een vergroting van het bouwblok, waarbinnen de gevraagde uitbreidingen kunnen worden gerealiseerd. Hiermee is de noodzaak van de uitbreiding van het bouwperceel voldoende aangetoond.