direct naar inhoud van 3.2 Landschappelijke inpassing
Plan: Eerste Hoefsteeg 7
Status: onherroepelijk
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002110-1501

3.2 Landschappelijke inpassing

Voor de landschappelijke inpassing van de ontwikkeling is een beplantingsplan opgesteld. Om de nieuw te bouwen stallen voldoende aan het oog te onttrekken zal aan de zuidwestzijde en de oostzijde een forse 10 meter brede strook bosplantsoen worden geplant met streekeigen soorten (o.a. fraxinus excelsior). De bomenrij zal zich boven het struweel ontwikkelen tot een bijna gesloten rij bomen. Om dit te bereiken zal om de drie jaar een snoeibeurt noodzakelijk zijn, waarbij zoveel als mogelijk de Es wordt weggesnoeid en de andere soorten gespaard blijven. Het beplantingsplan is getoetst door een natuur- en landschapsdeskundige van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer van de gemeente 's-Hertogenbosch en akkoord bevonden.