direct naar inhoud van 2.10 Bodemkwaliteit
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1301

2.10 Bodemkwaliteit

De kwaliteit van de grond en het grondwater is verkennend onderzocht (UDM Midden, Verkennend bodemonderzoek locatie De Meerendonk te 's-Hertogenbosch, 25 april 2006). Er zijn geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen. Ook vinden ter plaatse van de locatie geen bodem-'verdachte' activiteiten plaats. Grenzend aan de locatie was stortplaats voor bouw- en sloopafval. Er vindt daarvan geen noemenswaardige uitloging plaats. Op grotere afstand is op het terrein van de voormalige munitiefabriek De Kruithoorn bodem- en grondwaterverontreiniging aanwezig waarvoor inmiddels een plan van aanpak is opgesteld. Samenvattend, de bodemkwaliteit legt geen beperkingen op aan de bouw van de Brede Bossche School.