direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1301

3.1 Inleiding

Het projectbesluit 'Meerendonk deel 2' (Nieuw Zuid) met IDN: NL.IMRO.0796.0002130-1301 heeft betrekking op:

  • 1. bouwen, inrichten en gebruik van bouwwerken, erven en terreinen van de Brede Bossche School in het woongebied Meerendonk, kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie S nr. 845, conform de tekeningen bij de aanvraag om bouwvergunning van BrabantWonen d.d. 30 september 2010 met kenmerk SOB0910110. Dit onderdeel van het projectbesluit is beschreven in paragraaf 3.3;
  • 2. bouwen, inrichten en gebruik van omliggende gronden van de bouwwerken, erven en terreinen als bedoeld onder 1, voor zover gelegen in het projectgebied conform de verbeelding bij dit projectbesluit en buiten de begrenzing van de situatietekening bij de aanvraag om bouwvergunning van BrabantWonen d.d. 30 september 2010 met kenmerk SOB0910110. Dit onderdeel van het projectbesluit is beschreven in paragraaf 3.4.