direct naar inhoud van 3.3 Projectbeschrijving: Brede Bossche School
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1301

3.3 Projectbeschrijving: Brede Bossche School

3.3.1 Programma

Een Brede Bossche School (BBS) is een samenwerkingsverband, waarbinnen onderwijs- en welzijnsvoorzieningen integraal samenwerken aan de verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders op school, in het gezin en in hun vrije tijd. Een BBS vervult een belangrijke rol in het onderwjis- en jeugdbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch (zie paragraaf 2.3.5, 2.3.6 en 2.3.7). Een Brede Bossche School is van en voor de wijk en levert daarom bovendien een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en wijken, in casu de Gestelse Buurt in samenhang met Meerendonk: Nieuw Zuid.

Het programma van BBS Nieuw Zuid is samenhangend en geïntegreerd opgezet, onder één dak, geconcentreerd op een plaats in de wijk waar bijna iedereen komt: kinderen, ouders/verzorgers en wijkbewoners. Het bestaat uit 12 leslokalen, 7 groepen kinderdagopvang en 1 groep buitenschoolse opvang, 100 m² bvo medische en maatschappelijke diensten, 550 m² bvo gymnastieklokalen en 550 m² bvo wijkvoorzieningen (Wijkwinkel, bibliotheek, theater).

3.3.2 Stedenbouwkundige opzet

Binnen het stedenbouwkundig plan voor Meerendonk neemt de Brede Bossche School (BBS) een centrale positie in. Gelegen aan de ontsluitingsroute die de 'oude' Gestelse buurt verbindt met de 'nieuwe' Meerendonk, vormt het complex de fysieke koppeling tussen de beide buurten. De BBS kan met haar maatschappelijke functies die het herbergt worden gezien als de figuurlijke schakel tussen de verschillende onderdelen van het plangebied. Wat dat betreft is de uiteindelijke keuze voor deze locatie in het plangebied vanzelfsprekend te noemen.

De bijzondere functie die de BBS inneemt heeft ook binnen de toegepaste architectuur gestalte gekregen. Met de vrije vorm die het gebouw heeft gekregen, de opvallende materialisering en de afgeronde gevels, is het duidelijk dat het hier een specifiek element binnen de nieuwbouwwijk betreft. Het gebouw onderscheidt zich in schaal en maat van de omliggende bebouwing.

De beoogde nieuwbouw is, gelet op het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid, archeologie, flora en fauna, water en milieuaspecten zoals beschreven en verantwoord in hoofdstuk 2, stedenbouwkundig en ruimtelijk aanvaardbaar.