direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1301

Hoofdstuk 4 Financiële uitvoerbaarheid

Meerendonk, deel 2 (BBS Nieuw Zuid) kent een gemeentelijke grondexploitatie. Het onderhavige plan maakt deel uit van 'Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk'. In deze visie, betreffende woningbouw en onderwijsvoorzieningen c.a., is sprake van een sluitende grondexploitatie. Het (investerings)krediet van de BBS is opgenomen in de meerjaren investeringsbegroting jaarschijf 2011.

De benodigde grond voor de BBS wordt ingebracht bij de afdeling Jeugd en Onderwijs danwel overgedragen aan Brabant Wonen voor de VAB-prijs. Hiermee is in de grondexploitatie rekening gehouden. De kosten voor bouw- en woonrijp maken van het kavel zijn opgenomen in de grondexploitatie. De BBS / Brabant Wonen draagt zorg over de inrichting van het uit te geven perceel.

Concluderend kan worden gesteld dat ruimtelijke planvorming zoals neergelegd in dit projectbesluit financieel-economisch haalbaar is.