direct naar inhoud van 1.2 Bestaande situatie
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1401

1.2 Bestaande situatie

Gestelse Buurt

Aan de stadszijde van het nieuwe woongebied Meerendonk ligt de Gestelse Buurt. De Gestelseweg, onderdeel van de stadsring, snijdt deze woonbuurt af van de wijk Zuid waardoor de buurt vrij geïsoleerd ligt. Ondanks een heldere stedenbouwkundige structuur heeft de buurt niet de uitstraling van buurten als Zuid I en De Bazeldonk die in de Bossche School en/of Delftse school zijn gebouwd. De bebouwing in de Gestelse Buurt behoort tot de eerste geïndustrialiseerde woningbouw van 's-Hertogenbosch. Er is sprake van een sobere architectuur gericht op een snelle productie. Door de realisatie van de woningen op deze manier te benaderen is er weinig tot geen ruimte voor individuele kwaliteiten van de woningen. De rijwoningen worden gekenmerkt door uniformiteit en repeterende gevelpatronen.

De samenstelling van het woningbestand van de Gestelse Buurt is erg eenzijdig. De buurt bestaat vrijwel geheel uit goedkope huurwoningen en portieketageflats zonder lift. Het voorzieningenniveau is laag en een draagvlak voor winkels ontbreekt.

Huidige situatie Meerendonk

Ten oosten van de Gestelse Buurt bevinden zich laaggelegen landbouwgronden die tot voor kort grotendeels in gebruik waren als informeel trapveld en als dierenverblijf. Aangrenzend aan dit gebied, middenin het gebied Meerendonk, bevindt zich de grote groene heuvel van de voormalige en inmiddels afgedekte afvalberg. De heuvel vormt een sterk contrast met de lage ligging van het gebied waarin het nieuwe woongebied is geprojecteerd en waarin inmiddels 76 woningen worden gerealiseerd conform projectbesluit Meerendonk, deel 1. De groene heuvel is in gebruik als golfterrein.

De noordwesthoek wordt overheersd door bedrijventerrein Zuid 1966. Op dit bedrijventerrein bevindt zich enige watergebonden bedrijvigheid waaronder een betonmortelcentrale van Mebin en een margarinefabriek van Campina. Verder zijn er diverse kleinere bedrijfsunits al dan niet met bedrijfswoningen gevestigd. Ingeklemd door het nieuwe woongebied, de Gestelse buurt en de Zuid-Willemsvaart liggen van west naar oost een klein woonwagencentrum, een zendmast, het wijkonderkomen Poeldonk (een gemeentelijk wijksteunpunt voor het beheer van de openbare ruimte) en een in onbruik geraakte ijsbaan met daaromheen een verwilderd stukje natuur. Verderop liggen twee grootschalige stadsbedrijven: een milieustraat en een composteringsbedrijf.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002130-1401_0001.jpg"