direct naar inhoud van 2.12 Energie en duurzaam bouwen
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1401

2.12 Energie en duurzaam bouwen

Gemeente 's-Hertogenbosch stelt eisen ten aanzien van duurzaam en energiebewust bouwen, die gebaseerd zijn op het Nationaal pluspakket Utiliteitsbouw. In combinatie met dit pakket hanteert de gemeente 's-Hertogenbosch drie speerpunten:

  • 1. de energieprestatie van het gebouw levert ten minste een reductie van de CO2-uitstoot van 25% ten opzichte van de eisen uit het bouwbesluit;
  • 2. de hemelwaterafvoer dient te gebeuren middels infiltratie naar de bodem of oppervlakkige afvoering naar het oppervlaktewater, of via een gescheiden rioolstelsel. In de watertoets wordt bepaald wat de mogelijkheden van de betreffende locatie zijn;
  • 3. uitsluitend hout uit duurzaam beheerde bossen dient te worden toegepast. Dit dient aangetoond te worden met het FSC-certificaat. Er wordt uitsluitend gewerkt met FSC gecertificeerde toeleveranciers.

Dit pakket wordt zoveel mogelijk gerealiseerd via een mix van instrumenten (bestemmingsplan, (bouw-)vergunningen, privaatrechtelijke overeenkomsten en transacties). Voor de afwegingen met betrekking tot de hemelwaterafvoer wordt verwezen naar paragraaf 2.6.

In het woongebied Meerendonk komen verschillende energieontwikkelingen bij elkaar. Brabant Wonen en de gemeente 's-Hertogenbosch werken samen aan de realisatie van een Brede Bossche School volgens de uitgangspunten van Passief Huis en Frisse Scholen. Door de school te bouwen volgens Passief Huis wordt het energieverbruik aanzienlijk beperkt. Bouwen volgens de Frisse School zorgt voor een goed binnenklimaat.