direct naar inhoud van 3.4 Projectbeschrijving: inrichtingsplan
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1401

3.4 Projectbeschrijving: inrichtingsplan

3.4.1 Inrichtingsplan

Buiten de begrenzing van de situatietekening bij de aanvraag om bouwvergunning van BrabantWonen d.d. 30 september 2010 met kenmerk SOB0910110, maar binnen het projectgebied conform de verbeelding bij dit projectbesluit, behelst het project het bouwen, aanleggen, inrichten en gebruiken van de omliggende gronden, conform het inrichtingsplan zoals hieronder afgebeeld, voor (ontsluitings)wegen, paden, parkeervoorzieningen en groen- en watervoorzieningen, met dien verstande dat ook bijbehorende voorzieningen zijn toegestaan zoals vlonders, bruggen, kunstobjecten, openbare verblijfsvoorzieningen en speelvoorzieningen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002130-1401_0005.jpg"

3.4.2 Verkeer en parkeren

BBS Nieuw Zuid wordt ontsloten via de Hildebrandstraat / Frederik van Eedenstraat en de Poeldonkweg: twee aansluitingen garanderen de bereikbaarheid van de BBS en zorgen ervoor dat een verdeling van het verkeer plaatsvindt. De Hildebrandstraat, met daaraan BBS Nieuw Zuid is een 30 km/uur-weg waar de verblijfsfunctie groter is dan de verkeersfunctie. Voor het langzaam verkeer komt ter hoogte van de BBS een brug die de BBS met de Bilderdijkstraat verbindt. Meer naar het zuiden takt woongebied Meerendonk met twee langzaamverkeerbruggen, ter hoogte van de Albert Verweijstraat en de Frans Erensstraat, aan op de Gestelse Buurt. De school is via de Hildebrandstraat en in het verlengde ervan de Zuiderparkweg aangesloten op het hoofdfietsroutenetwerk (zie paragraaf 2.3.8).

Bij de bepaling van de parkeerbehoefte voor de BBS en het inrichten van nieuwe parkeerplaatsen is vooruitgekeken naar de ontwikkeling van de zorgwoningen. Uitgaande van het programma van BBS Nieuw Zuid (zie paragraaf 3.3.1) en 50 woningen ten noorden van de BBS (32 zorgappartementen en 18 woningen < 80 m²) zijn in totaal 79 parkeerplaatsen vereist. BBS Nieuw Zuid op zich vereist 55 parkeerplaatsen die binnen het projectgebied aanwezig zijn. De parkeerplaatsen worden sowieso gerealiseerd in de nabije omgeving van het complex. Het parkeren wordt deels aangelegd op eigen terrein en deels in de openbare ruimte. Van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte is een deel al in de vorm van langsparkeerplaatsen, langs het verlengde van de Hildebrandtstraat, in het projectbesluit 'Meerendonk, deel 1' opgenomen. Hetzelfde geldt voor de kiss-en-ridestrook die ten behoeve van het halen en brengen van schoolkinderen wordt aangelegd, nabij de entree van de school.

3.4.3 Groen en water

De BBS grenst direct aan een groengebied met daarin de beschermde Waterdrieblad en Dotterbloem. De natuurwaarden in het groengebied kunnen een positieve bijdrage leveren aan het onderwijsprogramma van de school. Vanaf het schoolterrein leidt een vlonderachtige constructie naar dit groengebied. Ook hebben de natuurwaarden ertoe aanleiding gegeven om de BBS groen en duurzaam te maken. Daarom is ervoor gekozen om de BBS te ontwikkelen conform het Passief Huis in combinatie met het concept van Frisse scholen (zie paragraaf 2.12). In de groen- en watervoorzieningen conform bovenstaand inrichtingsplan zijn in het groen en het water en bij de wegen en paden ook bijbehorende voorzieningen toegestaan zoals vlonders, bruggen, kunstobjecten, openbare verblijfsvoorzieningen en speelvoorzieningen.