direct naar inhoud van 6.2 Bodem
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

6.2 Bodem

Ter plaatse van het projectgebied vinden geen 'verdachte' activiteiten plaats welke van invloed zijn op de bodemkwaliteit. Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie geen tanks aanwezig (geweest). Ook hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die een mogelijke bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Ter plaatse is een bodemonderzoek uitgevoerd: Verkennend bodemonderzoek Locatie aan de Graafsebaan 172 te Rosmalen door Inpijn-Blokpoel d.d. 9 maart 2007. Uit dit onderzoek blijkt dat de locatie geschikt is voor woningbouw.

6.2.1 Wettelijke regelingen

Grondverzet en –afvoer zal overeenkomstig het gestelde in het besluit Bodemkwaliteit moeten geschieden. Bij bronneringswerkzaamheden zullen voor zover relevant ingevolge de Waterwet meldingen c.q. aanvragen voor vergunningen moeten worden ingediend.