direct naar inhoud van 6.5 Externe veiligheid
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

6.5 Externe veiligheid

Transport van gevaarlijke stoffen over spoor en water vindt niet plaats nabij het plangebied. Transport over de weg (A59) is wel relevant. Er zijn geen ondergrondse transportleidingen voor gevaarlijke stoffen aanwezig, die ruimtelijke beperkingen opleveren. Daarnaast is ook externe veiligheid als gevolg van inrichtingen hier niet relevant.

6.5.1 Weg (A59)

Over de rijksweg A59 vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Uit een inventarisatie naar het vervoer van gevaarlijke stoffen in de gemeente 's-Hertogenbosch en berekeningen ten behoeve van het Basisnet Weg is gebleken dat er geen knelpunten met betrekking tot het plaatsgebonden risico zijn rond de genoemde weg. De ori├źntatiewaarde van het groepsrisico van de A59 wordt ter hoogte van 's-Hertogenbosch nergens overschreden. Voor de A59 is in het kader van het Basisnet geen veiligheidszone vastgesteld, wat inhoudt dat geen beperkingen worden opgelegd aan ruimtelijke ontwikkelingen in de directe nabijheid van deze wegen. Van een plasbrandaandachtsgebied is bij deze weg ook geen sprake.

Conform de Circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen moet bij ontwikkelingen binnen 200 meter van een route of trac├ę het groepsrisico beschouwd worden. De 8 woningen bij de Waterleidingstraat liggen circa 600 meter ten noorden van de A59 en het groepsrisico hoeft voor deze woningen niet beschouwd te worden. Het plangebied achter/ in het klooster ligt op 50 meter afstand van de rijksweg A59. Gezien het beperkte aantal woningen zal er geen significante toename plaatsvinden van het groepsrisico. Er hoeft dan ook geen onderzoek of verantwoording plaats te vinden. Bij de verdere uitwerking van het plan wordt wel advies gevraagd aan de regionale brandweer.