direct naar inhoud van 8.2 Financiële haalbaarheid bestemming Wonen
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

8.2 Financiële haalbaarheid bestemming Wonen

De in het bestemmingsplan voorziene bebouwingsclusters worden door en voor rekening van de ontwikkelaar/grondeigenaar gerealiseerd. Dit geldt zowel voor de grond- als de bouwexploitatie.

Locatie-eisen en gemeentelijk kostenverhaal zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst die is gesloten tussen de gemeente en de ontwikkelaar/grondeigenaar.

Bij het sluiten van voormelde anterieure overeenkomst is uiteraard voortgeborduurd op de afspraken uit de intentieovereenkomst. Deze voorzien in regulier kostenverhaal door de gemeente, onder andere voor wat betreft plankosten, kosten herinrichting openbare ruimte en planschade.

De facto komt het erop neer, dat het kostenverhaal wordt gerealiseerd als bedoeld in de Wro. Waar nodig heeft de gemeente in de betreffende overeenkomst de nodige locatie-eisen gesteld.

Voor wat betreft de nader uit te werken onderdelen van het bestemmingsplan zullen de contractuele en financiële afspraken nader worden uitgewerkt voordat het uitwerkingsplan in procedure wordt gebracht, zodat ook ten aanzien van uitwerkingsplan gesteld kan worden, dat de economische uitvoerbaarheid is verzekerd.