direct naar inhoud van 2.6 Verkeersstructuur en parkeren
Plan: Autotron
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1301

2.6 Verkeersstructuur en parkeren

2.6.1 Verkeersstructuur

De entree van het terrein van Autotron ligt aan de westzijde van plangebied en sluit aan op de Veedijk. In het verlengde van de entree ligt de centrale ontsluitingsweg. Deze weg heeft een oost-west oriƫntatie. Centraal op het terrein kruist deze weg de Harensestraat. Deze straat (noord-zuid georiƫnteerd) was oorspronkelijk de centrale ontsluitingsweg. Aan de noordzijde van de Harensestraat ligt de oorspronkelijke entree. Die entree is komen te vervallen als gevolg van de ombouw van de provinciale weg naar de autosnelweg A59.

Op de huidige centrale ontsluitingsweg zijn enkele wegen en in- en uitritten van diverse parkeerterreinen aangesloten.

2.6.2 Parkeren

Het parkeren door bezoekers en het personeel geschiedt in zijn geheel op eigen terrein. Het personeelsparkeren vindt hoofdzakelijk plaats bij de (kantoor)gebouwen. Voor het bezoekersparkeren zijn (negen) parkeerterreinen.

De meeste parkeercapaciteit voor het bezoekersparkeren bevindt zich aan de noordwestzijde van het plangebied. Dit betreft de parkeerterreinen P1, P4A en P4B. De overige parkeerterreinen bevinden zich bij de grasbanen voor tennis / evenemententerrein, het Safety Experience Center en het Huis van de Toekomst.

Aangezien het plangebied ligt in een beschermingszone voor grondwaterwinning zijn de parkeerterreinen voorzien van een verharding. Ter bescherming van het grondwater mag niet buiten de parkeerterreinen worden geparkeerd.