direct naar inhoud van 3.1 Algemeen
Plan: Autotron
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1301

3.1 Algemeen

In de ruimtelijke onderbouwing behorende bij de omgevingsvergunning (verleend op 29 november 2012) is ingegaan op het relevante beleid (rijks-, provinciaal en gemeentelijk). Deze ruimtelijke onderbouwing is als bijlage bij de toelichting van het voorliggende bestemmingsplan gevoegd. Voor zover relevante beleidsdocumenten niet benoemd zijn in de ruimtelijke onderbouwing worden die in deze plantoelichting behandeld.