direct naar inhoud van 4.1 Beheersplan
Plan: Autotron
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1301

4.1 Beheersplan

Bestemmingsplan 'Autotron' legt de situatie vast, die feitelijk of juridisch-planologisch (overeenkomstig de omgevingsvergunning van 29 november 2012) bestaat. Het plan maakt in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Dit betekent niet dat er helemaal geen mogelijkheden zijn voor ontwikkelingen. De bestaande bouwrechten zijn namelijk ruimer dan de feitelijke situatie. Met andere woorden, een deel van de bestaande bouwrechten is nog niet benut.