direct naar inhoud van 5.1 Algemeen
Plan: Autotron
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1301

5.1 Algemeen

Voor de ruimtelijke onderbouwing behorende bij de omgevingsvergunning (verleend op 29 november 2012) is een aantal milieu-onderzoeken uitgevoerd. De ruimtelijke onderbouwing bevat een korte weergave van deze milieu-onderzoeken. Deze ruimtelijke onderbouwing is als bijlage bij de toelichting van het voorliggende bestemmingsplan gevoegd. Voor zover een relevant milieuonderzoek niet is benoemd in de ruimtelijke onderbouwing wordt die hierna behandeld.