direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Autotron
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1301

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

Met het nieuwe bestemmingsplan 'Autotron' worden de huidige omgevingsvergunning van 29 november 2012 en de bestaande planologische rechten planologisch vastgelegd. Ook voor zover het bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt (op basis van de geldende planologische rechten), hebben die geen financiƫle consequenties voor de gemeente. Een uitzondering hierop vormt de wijzigingsbevoegdheid voor het nieuwe parkeerterrein aan de noordzijde van het rijvaardigheidscentrum. Bij toepassing van die bevoegdheid is de gemeentelijke legesverordening van toepassing. Daarmee is het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar.