direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Inspraak en vooroverleg
Plan: Autotron
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1301

Hoofdstuk 9 Inspraak en vooroverleg

In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening heeft de concept ruimtelijke onderbouwing voor de afwijking van het bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ten behoeve van de nieuwe omgevingsvergunning voor het Autotron, vanaf 30 januari 2012 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tevens heeft overleg plaatsgevonden met betrokken instanties zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de ruimtelijke onderbouwing planologisch bestendigd. Het bestemmingsplan regelt dus niets meer dan de ruimtelijke onderbouwing.

Gelet op het bovenstaande is er geen inspraak en vooroverleg op het bestemmingsplan gehouden.