direct naar inhoud van 1.2 Doel van het plan
Plan: Autotron
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1401

1.2 Doel van het plan

Doel van het bestemmingsplan is om een flexibel en adequaat ruimtelijk ordeningsinstrumentarium te bieden ten behoeve van het beheer van dit gebied en om ontwikkelingen op korte en lange termijn te kunnen realiseren en beheersen die tot verbetering en versterking van de bestaande situatie leiden. Het bestemmingsplan is zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de bestaande situatie en de recent verleende omgevingsvergunning. Daarbij wordt rekening gehouden met het bestaande beleid en regelgeving.