direct naar inhoud van 2.1 Vigerend bestemmingsplan
Plan: Autotron
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1401

2.1 Vigerend bestemmingsplan

Ter plaatse geldt het door de raad van de (toenmalige) gemeente Rosmalen op 13 januari 1994 vastgestelde bestemmingsplan 'Themapark Autotron'. Het bestemmingsplan is gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant op 9 augustus 1994. Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 februari 1997 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

In het bestemmingsplan is het plangebied primair bedoeld voor een dagrecreatiepark met als thema's educatie, verkeer, vervoer, wonen en communicatie. Ondersteunende activiteiten zoals beurzen, evenementen en partijen zijn daarbij mogelijk, mits de hoofddoelstellingen van het plan niet worden aangetast en deze zijn gerelateerd aan de capaciteit van de bestaande verkeers- en parkeervoorzieningen. Ook is het incidenteel gebruik voor promotieactiviteiten ten behoeve van de exploitatie van het park toegestaan. Het bestemmingsplan kent 4 bestemmingen: themapark, groenvoorzieningen, verkeersdoeleinden en beschermingszone waterwingebied. Deze laatste bestemming is opgenomen ter bescherming van het waterwingebied van het Waterleidingbedrijf Oost Brabant dat is gevestigd ten noorden van de A59. Op diverse plaatsen in deze toelichting wordt ingegaan op de consequenties van de aanwijzing als waterwingebied.