direct naar inhoud van 2.5 Groen- en waterstructuur
Plan: Autotron
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1401

2.5 Groen- en waterstructuur

2.5.1 Groenstructuur

De randen van het terrein van Autrotron zijn grotendeels beplant met bomen. Door deze omranding met groen heeft het terrein vanaf buiten gezien een 'groene' uitstraling.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002145-1401_0008.jpg"

Afbeelding 2.5: Groenstructuur

Op het terrein is de groenstructuur vrij divers. Het groen bestaat uit bomen in rij-opstellingen, bosschages en grasbanen voor tennis.

Aan weerszijden van de centrale ontsluitingsweg (oost-west georiënteerd) en de Van Heldenlaan (noord-zuid georiënteerd) staan rijen bomen. In de Van Heldenlaan is de oorspronkelijke laanstructuur met rijen bomen aan weerszijden van de weg duidelijk herkenbaar. Deze laanstructuur is een karakteristiek landschapselement en mag als zodanig niet worden aangetast. De Van Heldenlaan droeg in het verleden de naam 'Harensestraat' en vormde in het verleden de centrale ontsluitingsweg.

Op het grootste parkeerterrein voor bezoekersparkeren (P1), dat aan de noordzijde van het terrein ligt, staat tussen de rijen parkeerstroken (haaks parkeren) rijen bomen. Door deze opstelling van de bomen verkrijgt het verharde parkeerterrein ondanks het grote oppervlak een enigszins 'groen' karakter.

De kantoorgebouwen, die aan de noordzijde van het terrein zijn gelegen, staan tussen de bomen en bosschages. Doordat de gebouwen vrij staan in de groene ruimte, heeft dit noordelijke deel een parkachtige uitstraling.

Behalve de westelijke oever zijn de drie andere oevers van de centrale waterplas voorzien van bosschages. De grotere bosschages bevinden zich aan de oost- en zuidzijde van de centrale waterplas als buffer naar het nabijgelegen vakantiepark Dierenbos.

De tennisbanen (gras) / evenemententerrein liggen aan de zuidwestzijde van het plangebied. Aan het begin van de zomer worden de tennisbanen gebruikt voor een internationaal tennistoernooi. De tennisbanen kunnen tevens als evenemententerrein worden gebruikt.

2.5.2 Waterstructuur

Centraal in het plangebied ligt een grote waterplas. Deze plas heeft een waterhuishoudkundige, een ruimtelijke en een functionele functie. De waterplas fungeert als waterberging voor het plangebied, met name tijdens langdurige neerslag. Door de centrale ligging in het plangebied zijn de functies en bebouwing rondom de plas gesitueerd. Tot slot de waterplas wordt ook gebruikt voor activiteiten tijdens evenementen en als recreatieplas (o.a. zwemmen tijdens de zomer).

Evenwijdig en ten zuiden van de centrale ontsluitingsweg ligt de watergang Kleine Wetering (oost-west oriëntatie). Deze watergang is belangrijk voor de waterhuishouding (afvoer van overtollig hemelwater).