direct naar inhoud van 2.11 Energie en duurzaam bouwen
Plan: Omgevingsvergunning Meerendonk, deel 4
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002175-1401

2.11 Energie en duurzaam bouwen

Gemeente 's-Hertogenbosch stelt eisen ten aanzien van duurzaam en energiebewust bouwen die gebaseerd zijn op het Nationaal pluspakket Utiliteitsbouw. In combinatie met dit pakket hanteert de gemeente 's-Hertogenbosch drie speerpunten:

  • 1. de energieprestatie van het gebouw levert ten minste een reductie van de CO2-uitstoot van 25% ten opzichte van de eisen uit het bouwbesluit;
  • 2. de hemelwaterafvoer moet gebeuren door infiltratie naar de bodem of oppervlakkige afvoer naar het oppervlaktewater danwel via een gescheiden rioolstelsel. In de watertoets wordt bepaald wat de mogelijkheden van de betreffende locatie zijn;
  • 3. er mag uitsluitend hout uit duurzaam beheerde bossen worden gebruikt. Dit moet worden aangetoond met het FSC-certificaat. Er wordt uitsluitend gewerkt met FSC-gecertificeerde toeleveranciers.

Dit pakket wordt zoveel mogelijk gerealiseerd via een mix van instrumenten (bestemmingsplan, omgevingsvergunning, privaatrechtelijke overeenkomsten en transacties). Voor de afwegingen met betrekking tot de hemelwaterafvoer wordt verwezen naar paragraaf 2.5).