direct naar inhoud van 2.6 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Omgevingsvergunning Meerendonk, deel 4
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002175-1401

2.6 Bedrijven en milieuzonering

De volgende bedrijvigheid is in de omgeving van het woongebied Meerendonk aanwezig:

  • bedrijvencentrum De Kruithoorn. In bestemmingsplan 'Zuid' is de toegestane milieucategorie beperkt tot maximaal 3.2 met een richtafstand van 100 meter. De afstand tussen deze bedrijfsactiviteiten en de dichtstbijzijnde woning is ruim 100 meter. Op het aangrenzende terrein van het voormalige composteringsbedrijf is een wijkspeelplaats gepland. Op de rest van dit terrein staat de gemeente als eigenaar geen activiteiten toe die tot hinder of gevaar voor de woonomgeving kunnen leiden;
  • gemeentelijk wijkonderkomen Poeldonk. Het wijkonderkomen Poeldonk kent slechts een beperkte hindercirkel. Paragraaf 2.7 gaat in op de milieuvergunning van het wijkonderkomen;
  • bedrijventerrein Zuid 1966, met onder andere de betoncentrale Mebin en de margarinefabriek Campina. De geplande woningen liggen buiten de geluidcontour van bedrijventerrein Zuid 1966;
  • kantorenpark De Pettelaer. Het kantorenpark De Pettelaer kent geen relevante hindercontouren ten opzichte van deze gebiedsontwikkeling;
  • BBS Nieuw Zuid. Het gebruik van de school is een bron van geluid. De VNG-richtlijn 'Bedrijven en Milieuzonering' beveelt een afstand van 30 meter tot de dichtstbijzijnde woning aan. De woningen liggen aan de overzijde van een weg op circa 27 meter. De indeling van de school is zodanig dat de speelplaats wordt afgeschermd door het schoolgebouw. De parkeerplaatsen voor het halen en brengen van de kinderen liggen ten noorden en westen van de school, de woningen ten zuiden ervan. De hoorbaarheid van de school wordt hierdoor beperkt en vormt dan ook geen belemmering voor de ontwikkeling van de nieuwbouw woningen.