direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Omgevingsvergunning Meerendonk, deel 4
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002175-1401

3.1 Inleiding

De aanvraag om omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° Wabo, voor de bouw van achttien starterswoningen, heeft betrekking op het gebied met IDN: NL.IMRO.0796.0002175-1301. In bijlage 3 bij deze ruimtelijke onderbouwing is een kaart van het projectgebied opgenomen.