direct naar inhoud van 3.3 Deel 4: 18 starterswoningen
Plan: Omgevingsvergunning Meerendonk, deel 4
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002175-1401

3.3 Deel 4: 18 starterswoningen

Stedenbouwkundige opzet deel 4

Deel 4 van woongebied Meerendonk betreft de bouw van achttien starterswoningen. Samen met de 36 twee-aaneenwoningen en geschakelde woningen langs de Henriette R. Holstlaan completeren deze woningen het gewenste woningbouwprogramma voor woongebied Meerendonk als uitbreiding van de Gestelse buurt. Binnen dit woonprogramma is gestreefd naar een gedifferentieerd woningaanbod.

De woningen zijn als één herkenbaar stedenbouwkundig ensemble midden in de eerste fase van woongebied Meerendonk geprojecteerd. Het ensemble heeft een alzijdige oriëntatie, zodat geen achterkantsituaties ontstaan. Deze alzijdigheid wordt versterkt door het doortrekken van de gevelwand in de erfafscheidingen. Op die manier ontstaat een herkenbaar en uniform kader waarbinnen de woningen een plaats hebben gekregen. Het feit dat de woningen bestaan uit twee bouwlagen, en daarmee lager zijn dan de omliggende woningen, versterkt het idee van de 18 starterswoningen als één herkenbaar bouwblok.

Aan de noordkant worden de rijwoningen aan de Louis Couperuslaan (Meerendonk, deel 1) met een rij van acht starterswoningen doorgezet. Aan de overige zijden volgen de woningen de grenzen van het projectgebied. De woningen begeleiden de Henriette R. Holstlaan of liggen parallel aan de bestaande woningen of het toekomstig parkeerterreintje aan de zuidkant (zie afbeelding 3).

In afbeelding 3 is de inrichting van de openbare ruimte binnen het projectgebied geschetst. Direct ten zuiden van de nieuwe woningen zijn acht parkeerplaatsen voorzien. In de zuidelijke punt van de driehoek komt een ruim plantsoen met grotere bomen. Het Marcellus Emantspad wordt begeleid door een circa 5 meter breed plantsoen met kleinschaliger beplanting. De Henriette R. Holstlaan en de Louis Couperuslaan worden door een bomenrij begeleid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002175-1401_0004.jpg"

Afbeelding 3: inrichtingsschets voor de openbare ruimte rondom starterswoningen

Verkeer en parkeren

De nieuwe starterswoningen worden, net als de rest van het nieuwe woongebied, ontsloten via de Henriette R. Holstlaan richting de Poeldonkweg en richting het Provinciehuis en via de Louis Couperuslaan richting Zuid en de binnenstad. Met drie ontsluitingspunten wordt voorkomen dat veel autoverkeer door de Gestelse buurt gaat rijden (zie paragraaf 3.2).

Op basis van de Nota parkeernormen (paragraaf 2.2.7) moeten bij de achttien starterswoningen in totaal (18 x 1,5 =) 27 parkeerplaatsen beschikbaar zijn, uitgaande van woningen > 80 m2 in de sociale (koop)sector. Direct aan de zuidkant van de woningen wordt een parkeerterreintje ingericht voor acht auto's. In het inrichtingsplan d.d. 6 februari 2012 zijn de overige vereiste 19 parkeerplaatsen opgelost parallel aan de Henriette R. Holstlaan en de Louis Couperuslaan.

Nu het woningbouwprogramma voor de eerste fase van woongebied Meerendonk wordt afgerond, kan de totale parkeerbalans worden opgemaakt. In de onderstaande tabel is uiteengezet hoeveel parkeerplaatsen elk deel op zich nodig heeft, hoeveel parkeerplaatsen op eigen terrein of op een eigen 'projectgebonden' locatie zijn of worden gerealiseerd en hoeveel parkeerplaatsen daarna nog nodig zijn, in het openbaar gebied, langs de Louis Couperuslaan en de Henriette R. Holstlaan.

  totaal aantal vereiste pp.   pp. op eigen terrein of 'projectgebonden' locatie   pp. in openbaar gebied: Louis Couperuslaan en Henriette R. Holstlaan  
Deel 1 (76 woningen)   129   12 op eigen oprit in blok 1
20 op eigen oprit in blok 3
37 in parkeerhof 1
35 in parkeerhof 2  
25 (langs de Louis Couperuslaan en de Henriette R. Holstlaan)  
Deel 2 (BBS Zuid) samen met deel 3 (noordelijke appartementengebouwen)   79   67 (langs de Jac. van Looystraat en tussen de school en de appartementen)   12 (langs de Louis Couperuslaan)  
Deel 4 (18 starterswoningen)   27   8 (op het parkeerpleintje)   19 (langs de Henriette R. Holstlaan)  
Deel 5 (36 twee-aaneenwoningen en geschakelde woningen)   61   36 (één pp. per woning op eigen oprit)   25 (langs de Henriette R. Holstlaan)  
totaal   296   214   82  

Uit bovenstaande tabel blijkt dat aan de Louis Couperuslaan en de Henriette R. Holstlaan ruimte moet zijn voor 82 parkeerplaatsen, ten behoeve van zowel deel 1 (76 woningen), deel 2 en 3 (BBS Nieuw Zuid en noordelijke appartementengebouwen), deel 4 (18 starterswoningen) en deel 5 (36 twee-aaneenwoningen en geschakelde woningen). Conform onderstaand inrichtingsplan d.d. 6 februari 2012 is langs de Louis Couperuslaan en de Henriette R. Holstlaan ruimte voor in totaal 84 parkeerplaatsen: aan de Louis Couperuslaan 18 aan de noordzijde en 16 aan de zuidzijde, aan de Henriette R. Holstlaan 29 aan de westkant en 21 aan de oostkant.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002175-1401_0005.jpg"

Afbeelding 4: ligging projectgebied in inrichtingsplan d.d. 6 februari 2012