direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: Omgevingsvergunning Meerendonk, deel 4
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002175-1401

Hoofdstuk 4 Financiële uitvoerbaarheid

Ten aanzien van de projecten binnen het kader van de 'Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk' is sprake van een sluitende grondexploitatie. Alhoewel de marktomstandigheden sinds de vaststelling van de gemeentelijke visie zijn gewijzigd kunnen de financiële consequenties daarvan vooralsnog binnen de grondexploitatie opgevangen worden. Woongebied Meerendonk betreft een gemeentelijke grondexploitatie, waarbij woningbouwkavels worden verkocht aan ontwikkelaars/corporaties. De gronden zijn in eigendom van de gemeente. Voor de gemeentelijke gronduitgifte bij de 18 starterswoningen wordt een koopovereenkomst gesloten met BrabantWonen. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat het thans voorliggende plan financieel-economisch haalbaar is.