direct naar inhoud van 2.1 Bebouwings- en functionele structuur
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

2.1 Bebouwings- en functionele structuur

Het plangebied betreft een onderdeel van het de totale herstructurering van het huidige Orthen-links. Dit is de woonbuurt die wordt ingeklemd door belangrijke verkeersaders zoals de weg Orthen en de Zandzuigerstraat. Aan de westzijde vormt de spoordijk de begrenzing en aan de noordzijde het dijklint Orthen (zie afbeelding).

Orthen-links is in de jaren '50 gebouwd. Om de bouw mogelijk te maken is de grond hier destijds enkele meters opgehoogd. Dit is nu nog goed te zien met de hoogteverschillen in de groenstrook aan de Adelheidstraat. De gebouwen van de Weenergroep zijn ook lager gesitueerd dan de woningen in Orthen-links.

'Fase Nul - 50 appartementen' kan worden gezien als de voorloper van de totale herstructurering van het woongebied die hier gaat plaatsvinden. Het sluit aan bij de gemaakte afspraak 'Eerst bouwen, dan slopen'. Met deze nieuwbouw kunnen bewoners die dat willen direct oververhuizen naar een nieuwe woning, zodat de verhuisoverlast -waar mogelijk- beperkt blijft.

Het plangebied grenst direct aan de bestaande woningen. Het gaat om de grond waar thans het buurthuis staat en de buurtspeelplaats een plek heeft. Dit terrein is, net zoals de moestuinen en de Weenerlocatie, enkele meters lager gelegen dan het bestaand woongebied. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de spoordijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002197-1401_0001.jpg"