direct naar inhoud van 5.1 Algemeen
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

5.1 Algemeen

Er bestaat een duidelijke relatie tussen ruimtelijke ordening en milieu, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De laatste tijd groeien deze beleidsvelden steeds sterker naar elkaar toe. Al deze aspecten vormen belangrijke afwegingen bij de ontwikkelingsmogelijkheden van ruimtelijke functies. De focus van 's-Hertogenbosch ligt op een compacte, complete, levendige en duurzame stad. Intensief (dubbel) en flexibel ruimtegebruik zijn gewenst om natuur en ommelanden te sparen en om een beter draagvlak te hebben voor voorzieningen. Intensief ruimtegebruik door middel van verdichting kan echter een zekere milieubelasting opleveren, vooral naar geluid, lucht en aantasting van stedelijk groen. En tegelijkertijd kan voor die nieuwe ontwikkeling zelf ook een hogere belasting ontstaan. Dit wordt ook wel de zgn. paradox van de compacte stad genoemd.

Dit plan draagt bij aan de verwezenlijking van de compacte stad. Maar er zijn ook consequenties ten aanzien van enkele milieuaspecten, vooral ten aanzien van geluid. Het ontwerp van het plan dient al deze milieu-aspecten in zijn eigen specifieke omgeving te optimaliseren zodat eventuele ontheffingen tot het noodzakelijke beperkt blijven. Hieronder worden de desbetreffende afwegingen weergegeven.