direct naar inhoud van 6.2 Bestaande situatie
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

6.2 Bestaande situatie

Het gebied Orthen-Links ligt van oudsher op 2,60m +NAP en is opgehoogd op twee peilen. Een hooggelegen deel en laaggelegen deel. Het hoge deel ligt op circa 5,70m +NAP. Het laaggelegen deel ligt nu gemiddeld op circa 3,25 +NAP. Het plangebied van Fase Nul - 50 appartementen heeft betrekking op het lager gelegen gebied.

De wijk Orthen-Links heeft een gemengd stelsel, dat aangesloten is op het centrale riool. Dit centrale riool transporteert het rioolwater naar het hoofdrioolgemaal aan de Oude Engelenseweg. Dit gemaal pompt het rioolwater naar de rioolwaterzuivering Treurenburg. De Weener Groep heeft een onderbemalingsstelsel. Dit stelsel loost via een pompput zijn water op de riolering van de woonwijk.

De waterhuishouding wordt bepaald door de waterlopen rondom de Weener Groep. Deze waterlopen zijn aangesloten op het watersysteem van Noord. Het peil is normaliter 1,80m +NAP. Gemiddeld eenmaal per 10 jaar loopt het waterpeil op tot 2,10m +NAP.