direct naar inhoud van 8.1 Vooroverleg
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

8.1 Vooroverleg

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht juncto artikel 3.1.1 het Besluit ruimtelijke ordening is het concept-nieuwbouwplan toegezonden aan de volgende instanties:

  • Provincie Noord-Brabant
  • Waterschap Aa en Maas
  • Prorail
  • Ondernemersvereniging 'Spoorzone'
  • Samenwerkingsverband 'De Rietvelden - De Vutter'
  • Bewonerscomit√© Stichting Orthen-Links
  • Volkstuinenvereniging Orthen, locatie Herpenseweide

Er zijn schriftelijke reacties ontvangen van de Provincie Noord Brabant en Waterschap Aa en Maas. Deze instanties hebben aangegeven dat het plan hen geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Van de overige instanties is geen reactie ontvangen.