direct naar inhoud van 8.2 Inspraak
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

8.2 Inspraak

Ingevolge de gemeentelijke Inspraakverordening is voor de nieuwbouw van 50 appartementen in Orthen Links (Fase 0) een inspraakprocedure gevoerd. Met ingang van 10 december 2012 hebben het conceptbouwplan en de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen, met de mogelijkheid om binnen die periode op het plan te reageren. Daarnaast is op 18 december 2012 een openbare inloopmiddag gehouden. Tijdens deze middag bestond de mogelijkheid om het plan in te zien en vragen te stellen.

Naar aanleiding van het plan zijn er geen inspraakreacties ingediend.