direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene regels afwijken bestemmingsplan
Plan: Buitengebied Maasdonk, herziening Loonsestraat 4 Nuland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1671.BPBG2010PP000031-01VA

Artikel 7 Algemene regels afwijken bestemmingsplan

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, worden afgeweken van deze planregels:

  • a. voor verschillen van regels, gesteld ten aanzien van maten en percentages, mits de verschillen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten en percentages. Deze afwijking bij een omgevingsvergunning geldt niet voor maten met betrekking tot de inhoud van de woning en de oppervlakte van bijgebouwen.